BANDORA FARİSÎ Dİ EDEBİYATA KURDÎ YA TESEVVİFÎ DE – SUE Conferences

BANDORA FARİSÎ Dİ EDEBİYATA KURDÎ YA TESEVVİFÎ DE

BANDORA FARİSÎ Dİ EDEBİYATA KURDÎ YA TESEVVİFÎ DE

(PP 76 – 90)

Profesorê alikar. Abdulcebbar KAVAK

Zaningeha Agri İbrahim Çeçen, Fakulteya Zanistên İslamî, Beşa Tesevvifê

akavak@agri.edu.tr

Agri/Turkiye

Published: 29/10/2020

DOI: http://doi.org/10.31972/jickpll19.06

Kurte

Terîqetên ku bi destpêkirina sazkirina tesevvufê di cihana İslamê de derketin, di nav Kurdan de jî belav bûn. Tekkeyan ku cihê perwerdehiya tesevvufê bûn, di heman demêde bûne navendên sereke yên çalakiyên zanistî û wêjeyî yên girêdayê tesevvufê. Van çalakiyên edebî hêdî hêdî vedigerin nav tevgerek bi navê “Edebiyata Tesevvifê yan Edebiyata Tekyeyê”. Zimanê bingehîn ê vê tevgerê Farisî bû. Civakên cüda ên misilman ku zimanê dayikê wan ne Farisî bû, van jî bi karanîna Farisî re demek dirêj berdewam bûn.

Kurd, ji hela erdnigariya xwe ve di nav çandên Ereb, Farisî û Tirkî de cîh digirin. Ji ber vê yeke, Kurd bi çandên van civakên misilman ên kul i dora wan  re têkilî danîn. Piştî ku bûne misilman, Kurd di mizgeftan û medreseyan de ji bo fêrbûna Quranê û ehkama olî bi Erebî li hev ketin. Ji hela Farisî ve mîna civakên din di edebiyatê de di bin bandora Farisî de man.

Ji sedsala şazdehan dema ku Edebiyata Kurdî ya Tesevvifî pêşkeftinek mezin nişan da, bandora zimanê Farisî kêm bû lê bi tevahî winda nebû. Bandora Farisî di nav Divan û helbestên gelek helbestvanan wekî Melayê Cizîrî, Feqiyê Teyran, Ehmedê Xanî, Mewlana Xalid Şehrezorî, Mewlewî, Mehwî, Şêx Reza Talabanî, Xelife Yusuf, Evdirehman Extepî de tê hest pê kirin.

Di vê xebatê de, dê helbestên Farisî yên ku ji aliye helbestvanên naskirî ve di varê Edebiyata Kurdî ya Tesevvifî de hatiye nivisandin û bandora Farisî li ser van helbestan, werin gotûbêj kirin.

Peyvên Sereke: Edebiyata Kurdî Ya Tesewifî, Farisî, Sûfiyên Kurd, Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî, Mewlana Xalid Şehrezorî

Read Full Paper

Çavkanî

Abdulvahid, Gulsume Cemîl, Kurdistan fî ahdi’s-Sasaniyyîn, Matbaatu Wizareti’t-Terbiye, Hevlêr 2007.

Adak, Abdurrahman, Destpêka Edebiyata Kurdî, Weşanên Nubihar, Stenbol 2013.

Algar, Hamit, Nakşibendilik, Wergêr: Cüneyt Köksal vd., Weşanên İnsan, Stenbol 2013.

el-Berzencî, Terîfe Ahmed Osman, İshâmâtu’l-Ulemâi’l-Kurd fî binâi’l-hedâreti’l-İslamiyye, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Lübnan 2010.

Bruinessen, Martin van, Ağa, Şeyh, Devlet, Wergêr: Banu Yalkut, Weşanên İletişim, Stenbol 2006.

Cizîrî, Mele Ehmed, Dîwan, Wergêr, Osman Tunç, Weşanên Nûbihar, Stenbol 2008.

el-Haydarî, İbrahim, ‘Unvânu’l-mecd fî beyâni ehvâli Bexdad ve’l-Besre ve Necd, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Lübnan 2010.

el-Xelîl, Ehmed, Tarîxu’l-Kurd fi’l-hedâreti’l-İslamiyye, Dâru Hîro, Lübnan 2007.

Xeznedar, Maruf, Mêjûyê Edebê Kurdî, Çapxaneyê Aras, Hevlêr 2010.

Kavak, Abdulcebbar, “Abdüssamed Tûdar’ın Nûru’l-Envâr’ına Göre İran’da Şâziliyyenin İzleri”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 34(2014/2).

Muderris, Abdulkerim, Ulemâna fî Xidmeti’l-İlmi ve’d-Dîn, Dâru’l-Hurriyye Li’t-Tibâ’e, Bexda 1983.

Mustafa, Nazdar Celîl, Devru’l-Ulemai’l-Kurd fi’d-Dewletil-Osmaniyye, Matbaatu Haci Haşim, Erbîl 2013.

Rûhanî, Baba Merdox, Târîx-i Meşâhîr-i Kurd, Çapxane-i İntişârât-ı Surûş, Tehran 1382.

es-Selefî- ed-Duskî, Hamdi Abdülmecid, Tahsin İbrahim, Mu’cemu’ş-şu’arâi’l-Kurd, Dâru Sipîrêz, Duhok 2008.

Talebanî, Şêx Reza, Dîwanê Şêx Rezayê Talebanî, Şerh: Şakûr Mistefa, Çapxaneyê Aras, Hevlêr 2010.

Tenik, Ali, Tarihsel Süreçte Kürt Coğrafyasında Tasavvuf ve Tarikatlar, Nûbihar Yayınları, İstanbul 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

40 reviews
 • binance registracija
  7:26 pm - January 6, 2024.

  Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://www.binance.com/sl/join?ref=FIHEGIZ8

 • binance-
  10:52 am - March 16, 2024.

  Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.

 • sightcare official
  11:59 am - May 4, 2024.

  SightCare formula aims to maintain 20/20 vision without the need for any surgical process. This supplement is a perfect solution for people facing issues as they grow older. https://sightcare-web.com/

 • Axget
  2:06 am - May 6, 2024.

  Find the latest technology news and expert tech product reviews. Learn about the latest gadgets and consumer tech products for entertainment, gaming, lifestyle and more. https://axget.com/

 • EasierWWW
  2:08 am - May 6, 2024.

  Easier WWW is a leading technology site that is dedicated to produce great how-to, tips and tricks and cool software review. https://easierwww.com/

 • testosil
  2:37 am - May 6, 2024.

  Testosil is a natural polyherbal testosterone booster designed to help men increase their testosterone levels safely and effectively. https://testosil-web.com/

 • kerabiotics
  3:11 am - May 6, 2024.

  KeraBiotics is a meticulously-crafted natural formula designed to help people dealing with nail fungus. This solution, inspired by a sacred Amazonian barefoot tribe ritual https://kerabiotics-web.com/

 • nagano tonic lean belly
  3:11 am - May 6, 2024.

  Nagano Lean Body Tonic is a groundbreaking powdered supplement crafted to support your weight loss journey effortlessly. https://naganotonic-try.com/

 • sugar defender drops
  3:12 am - May 6, 2024.

  Sugar Defender is a natural supplement that helps control blood sugar levels, lower the risk of diabetes, improve heart health, and boost energy. https://sugardefender-web.com/

 • semenax
  3:13 am - May 6, 2024.

  – Shoot MASSIVE Loads For An Amazing Finish! https://semenax-try.com/

 • zencortex
  3:21 am - May 6, 2024.

  ZenCortex Research’s contains only the natural ingredients that are effective in supporting incredible hearing naturally.A unique team of health and industry professionals dedicated to unlocking the secrets of happier living through a healthier body. https://zencortex-try.com/

 • serolean
  3:23 am - May 6, 2024.

  Serolean, a revolutionary weight loss supplement, zeroes in on serotonin—the key neurotransmitter governing mood, appetite, and fat storage. https://serolean-web.com/

 • menophix
  3:49 am - May 6, 2024.

  MenoPhix is a menopause relief supplement featuring a blend of plant extracts to target the root cause of menopause symptoms. https://menophix-web.com/

 • balmorex official
  4:19 am - May 6, 2024.

  BalMorex Pro is an exceptional solution for individuals who suffer from chronic joint pain and muscle aches. With its 27-in-1 formula comprised entirely of potent and natural ingredients, it provides unparalleled support for the health of your joints, back, and muscles. https://balmorex-try.com/

 • quietum plus official
  5:15 am - May 6, 2024.

  Support the health of your ears with 100% natural ingredients, finally being able to enjoy your favorite songs and movies https://quietumplus-try.com/

 • peak bioboost
  5:18 am - May 6, 2024.

  Peak BioBoost is a revolutionary dietary supplement that leverages the power of nature to support and improve your digestive system. https://peakbioboost-web.com/

 • burn boost official
  7:33 am - May 6, 2024.

  Burn Boost Powder™ is a proven weight loss powder drink that helps to lose weight and boosts the overall metabolism in the body. https://burnboost-web.com

 • nano defense pro
  7:36 am - May 6, 2024.

  NanoDefense Pro utilizes a potent blend of meticulously chosen components aimed at enhancing the wellness of both your nails and skin. https://nanodefense-web.com/

 • flowforce max official
  5:56 pm - May 6, 2024.

  FlowForce Max is an innovative, natural and effective way to address your prostate problems, while addressing your energy, libido, and vitality. https://flowforcemax-web.com/

 • semenax
  6:45 pm - May 6, 2024.

  CLINICALLY PROVEN* To Increase Semen Volume And Intensity https://semenax-try.com/

 • duotrim
  7:47 pm - May 6, 2024.

  DuoTrim is an innovative weight loss supplement that utilizes the power of natural plants and nutrients to create CSM bacteria https://duotrim-us.com/

 • biofit
  8:03 pm - May 6, 2024.

  BioFit is a Nutritional Supplement That Uses Probiotics To Help You Lose Weight https://biofit-web.com/

 • dentitox official
  8:50 pm - May 6, 2024.

  Dentitox Pro is a liquid dietary solution created as a serum to support healthy gums and teeth. Dentitox Pro formula is made in the best natural way with unique, powerful botanical ingredients that can support healthy teeth. https://dentitox-us.com/

 • sugar balance official
  9:46 pm - May 6, 2024.

  Sugar Balance is an ultra-potent blood sugar supplement that you can use to help control glucose levels, melt away fat and improve your overall health. https://sugarbalance-us.com/

 • glucoflush
  10:10 pm - May 6, 2024.

  GlucoFlush is an advanced formula specially designed for pancreas support that will let you promote healthy weight by effectively maintaining the blood sugar level and cleansing and strengthening your gut. https://glucoflush-us.com/

 • alpha tonic
  10:58 pm - May 6, 2024.

  Alpha Tonic is a powder-based supplement that uses multiple natural herbs and essential vitamins and minerals to help optimize your body’s natural testosterone levels. https://alphatonic-web.com

 • vivotonic
  11:04 pm - May 6, 2024.

  Vivo Tonic is a remarkable blood sugar support nutritional supplement that offers a wide range of benefits. https://vivotonic-web.com/

 • vivotonic official
  1:14 am - May 7, 2024.

  VivoTonic™ is a 11-in-1 vital blood sugar support formula that may improve how the metabolism goes after the calories that consumers eat. https://vivotonic-web.com/

 • aquapeace official
  2:40 am - May 7, 2024.

  AquaPeace is an all-natural nutritional formula that uses a proprietary and potent blend of ingredients and nutrients to improve overall ear and hearing health and alleviate the symptoms of tinnitus. https://aquapeace-web.com

 • foliprime official
  2:52 am - May 7, 2024.

  FoliPrime is a simple serum containing a blend of vitamins designed to boost hair health. FoliPrime has 100 percent natural substances that enhance and supplement the vitamins in the scalp to promote hair growth. https://foliprime-web.com/

 • gut vita official
  3:58 am - May 7, 2024.

  Gut Vita™ is a daily supplement that helps consumers to improve the balance in their gut microbiome, which supports the health of their immune system. It supports healthy digestion, even for consumers who have maintained an unhealthy diet for a long time. https://gutvita-us.com/

 • neurothrive official
  5:03 am - May 7, 2024.

  Neuro-Thrive is a brain health supplement that claims to promote good memory and thinking skills and better quality sleep. This nootropic supplement achieves its cause with its potent blend of natural compounds and extracts that are proven to be effective in sharpening mental acuity. https://neurothrive-web.com/

 • fast lesn pro official
  5:08 am - May 7, 2024.

  Fast Lean Pro is a herbal supplement that tricks your brain into imagining that you’re fasting and helps you maintain a healthy weight no matter when or what you eat. It offers a novel approach to reducing fat accumulation and promoting long-term weight management. https://fastleanpro-web.com/

 • pronail complex
  5:37 am - May 7, 2024.

  The ProNail Complex is a meticulously-crafted natural formula which combines extremely potent oils and skin-supporting vitamins. https://pronailcomplex-web.com/https://pronailcomplex-web.com/

 • glucotrust official
  7:21 am - May 7, 2024.

  100% Natural Formula Expressly Designed to Help Control Blood Sugar Levels, Improve Insulin Response And Support Overall Health https://glucotrusttry.com/

 • powerbite official
  9:05 am - May 7, 2024.

  PowerBite stands as an innovative dental candy, dedicated to nurturing healthy teeth and gums. Infused with a potent formula, it champions the cause of a robust and radiant smile. Crafted meticulously https://powerbite-web.com/

 • puravive official
  10:22 am - May 7, 2024.

  Unlock the incredible potential of Puravive! Supercharge your metabolism and incinerate calories like never before with our unique fusion of 8 exotic components. Bid farewell to those stubborn pounds and welcome a reinvigorated metabolism and boundless vitality. Grab your bottle today and seize this golden opportunity! https://puravive-web.com/