شعر مستوره اردلان و پروین اعتصامی در آینه­ی ادب و عرفان

شعر مستوره اردلان و پروین اعتصامی در آینه­ی ادب و عرفان

 (PP 49 – 58)

سهیلا صلاحی مقدم*

*دانشیار دانشگاه الزهراء(س)

s.salahimoghaddam@alzahra.ac.ir

بڵاوكردنه‌وه‌ : 29/10/2020

DOI: https://doi.org/10.31972/jickpll19.04

 

چکیده:

مستوره اردلان و پروین اعتصامی دو شاعر فارسی زبان در عرصه­ی ادبیات می­درخشند. اگرچه از مستوره سه قصیده به زبان کردی برجای مانده ولی غالب اشعارش به زبان فارسی است. هردو در خانواده­ی فرهیخته­ای بالیدند، مستوره در کنار همسر ادب­دوست و پروین در کنار پدر ادیب و دانشمندش، گام به گام به سوی تعالی روحی و ادبی پیش رفتند و نتیجه­ی آن دو دیوان شعر است که به یادگار مانده است. البته مستوره آثار دیگری نیز دارد، مانند: تاریخ الأکراد، رساله­ی کوچک شرعیات به زبان فارسی. در بررسی اشعار این دو ستاره­ی درخشان، تعهد دینی و نیایش­های عرفانی به درگاه الهی و تلمیحات و اقتباسات متعدد از قرآن مجید قابل تأمل است.

کلید واژه: مستوره اردلان، پروین اعتصامی، ادبیات مقایسه­ای، ادب و عرفان، تعهد دینی.

تەواوی توێژینەوەکە بخوێنەوە

منابع

اردلان، مستوره (2005) دیوان اشعار، تصحیح ماجد مردوخ روحانی. چاپ اول، اربیل، انتشارات آراس

اعتصامی، پروین (1372) دیوان با مقدمه عبدالعظیم قریب. تهران، نشر روایت

اکبری، منوچهر(1386) مجموعه مقالات نکوداشت پروین اعتصامی. تهران، خانه کتاب

حیرت سجادی، سید عبدالحمید (1375) شاعران کرد فارسی­گوی. تهران، نشر احسان

دائره المعارف بزرگ اسلامی (1377) زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی. تهران، مؤسسه دائره المعارف بزرگ اسلامی

رادفرد، ابوالقاسم (1389) مستوره کردستانی، مهین­بانوی شعر و ادب و عرفان. پژوهشنامه­ی زبان و ادبیات فارسی، نشریه­ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال دوم، شماره 7

روحانی، (شیوا)، بابامردوخ (1382) تاریخ مشاهیر کرد، به کوشش محمدماجد روحانی. تهران، انتشارات سرش

زکی، محمدامین (؟؟؟؟) مشاهیر الکرد و کردستان اعداد رفیق صالح. السلیمانیه، منشورات نبکه، ژین

سلیمی، علی (1390) مضامین مشترک دینی در اشعار مستوره اردلان و عایشه تیمورا؟؟. فصلنامه پژوهشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد سنندج، سال سوم

صلاحی مقدم، سهیلا (1386) تخیّل. تهران، انتشارات سوسن

قدیمی قیداری، عباس (1388) تاریخ­نگاری محلی کردستان و ظهور نخستین تاریخ­نگار زن ایرانی. پژوهش­های تاریخی، دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال چهل و پنجم، شماره 1

منیورسکی، ولادیمیر فئودوروویچ (1379) کُرد، ترجمه و تصحیح حبیب الله تابانی، تهران، انتشارات گستره

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *